Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po-Pá 8:30 - 16:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Vše o nákupu
 3. Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě https://www.pivomil.cz. Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, kterou je Miluše Šusterová, IČ: 61158828, DIČ: CZ7153052775, se sídlem Osek 121, 338 21 Osek, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, evidovaná živnostenským úřadem Rokycany pod e.č. 340801-2489-02 (dále jen "prodávající"), a zákazníka (dále jen "kupující").


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


II. Základní údaje

1. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

2. Prodávající (dodavatel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodejce, který přímo nebo prostřednictvím jiných dodavatelů, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávající je plátcem DPH.

3. Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kontaktní údaje:
Mobilní telefon: 777 22 55 70 ( Vodafone )
Email: info@pivomil.cz

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 6 hodin, nejdéle však do 2 pracovních dnů.

III. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
1. Seznam produktů na stránkách https://www.pivomil.cz/ je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech zobrazených položek. V případě, že zboží nebude dostupné ve lhůtě uvedené na stránce v detailu produktu, bude kupující kontaktován telefonicky nebo e-mailem pro upřesnění dodací lhůty.

2. Pro učinění objednávky je třeba udělat následující: Kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a telefonický kontakt. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.

3. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami.

4. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

5. Veškeré ceny uvedené na webových stránkách www.pivomil.cz jsou konečné, tj. vč. DPH a všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Ceny produktů si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceník dopravy a dalších poplatků nalezne na stránce Poštovné a doprava Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující, který objednávku odešle, tímto s celkovou cenou souhlasí.

6. Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu.  Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.

IV. Objednávka služeb (dekorace  na sklo)

Každá objednávka služeb  je individuálně zpracována a do 1 pracovního dne zasláno e-mailem potvrzení o přijetí objednávky s konečnou cenou a grafickým náhledem, případně je zákazník informován telefonicky o možných úpravách (např. v případě neobvyklých písmen či znaků apod.) První grafický náhled je ZDARMA, další služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

V případě, že není možné vyhovět požadavkům zákazníka nebo nelze požadovaný nápis či obrázek pískovat na požadovaný druh skla, je prodávající oprávněn takovou objednávku upravit dle technologických možností nebo ji stornovat. V takovém případě bude zákazník VŽDY informován o změně e-mailem nebo telefonicky.

V. Autorská práva k motivům

Prodávající prohlašuje, že na veškeré motivy a obrázky prezentované na stránkách www.pivomil.cz vlastní autorská práva, umožňující jejich úpravu, použití k dekorování a další prodej takto upravených výrobků.

V případě vlastního motivu (loga, textu, obrázku, symbolu či jiné grafiky) dodaného zákazníkem pro účely grafického zpracovnání a umístění na výrobku, kupující prohlašuje, že je vlastníkem autorského práva nebo má souhlas autora s použitím motivu k tomuto účelu a v objednaném množství.

V případě porušení autorského či jiného zákona ze strany zákazníka se kupující zavazuje, že ponese veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení.


VI. Storno objednávky

1. Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem a to do 30 minut od potvrzení objednávky, a pouze pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s objednáním zboží u dodavatele a s expedicí. U zboží vyráběného na zakázku (např. dekorování a úprava skla na přání) na veškeré náklady spojené s objednávkou.

2. Storno objednávky ze strany prodávajícího
Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován e-mailem nebo telefonicky.  Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

3. Provozovatel internetového obchodu má právo nepřijmout objednávku  zákazníka, který neuvedl správné telefonní číslo nebo je dlouhodobě nedostupný, uvedená adresa není úplná nebo neexistuje.  Rovněž v případě nesolventního zákazníka je internetový obchod oprávněn zamítnout jeho objednávku.

VII. Dodání zboží
Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o doručení objednávky e-mailem označeným jako „Potvrzení objednávky“. Objednávku je možné potvrdit i telefonicky.

1. Dodací lhůta

Zboží uvedené jako skladem je standardně expedováno do 24 hodin v pracovních dnech. Ostatní nabízené zboží je v převážné většině expedováno do 4-6 pracovních dnů. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty než je uvedená u výrobku může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany. Dostupnost zboží je na internetových stránkách obchodu aktualizována jednou  za 24 hodin, je tedy možné, že tato informace není v momentě objednávky aktuální.
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího odesláno v co nejkratší době Českou poštou, nebo jiným přepravcem, obvykle do 24 hodin od přijetí objednávky. V případě dárků na zakázku je lhůta dodání zpravidla 2 – 7 dnů, kupující je jinak o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil ve své objednávce.

2. Způsob dopravy
Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky a Slovenska. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu platby nebo dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám. Přehled dopravců a aktuální ceník je uveden na stránkách Poštovné a doprava

3. Pojištění zásilky
Kupující má možnost zvolit "Pojištěný křehký balík". Pojištění se vztahuje na poškození zboží během přepravy. V případě škody je zákazníkovi odesláno nové zboží bez reklamačního řízení s dopravcem a to co nejdříve po oznámení škody. V případě, že zboží již není k dispozici, je zákazníkovi vrácena částka za poškozené zboží v plné výši na bankovní účet do 3 pracovních dnů.

Pro uplatnění nároku na náhradu poškozeného zboží je zákazník povinen do 48 hodin od převzetí zásilky nahlásit prodejci škodu a zaslat fotografii poškozeného zboží. Pro pozdější nahlášení škody se pojištění nevztahuje.

4. Způsob platby
Kupující má několik možností, jak uhradit kupní cenu za zboží. Zboží je možné uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje (po obdržení Vaší objednávky Vám příslušný variabilní symbol zašleme).  

Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad (na přání kupujícího je možné zaslání pouze e-mailem) a pokud je součástí výrobku - návod k použití v češtině.

5. Převzetí zboží
Při přebírání zboží od dopravce našim zákazníkům doporučujeme bezodkladně zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození vnějšího obalu zásilky doporučujeme zákazníkovi, takovou zásilku nepřebírat. Podepsáním dodacího listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

VIII. Reklamace poškození obsahu zásilky dopravcem

Pokud kupující spotřebitel zjistí vadu vzniklou v důsledku přepravy, může ji reklamovat následujícím způsobem:

1)       Doručení Českou poštou:

–        do jednoho pracovního dne od převzetí zásilky je nutné celou zásilku včetně vystýlky a obalu s přepravními etiketami donést na doručující poštu a s odpovědným pracovníkem pošty sepsat  žádost o náhradu škody. Pošta si celou zásilku ponechá a proplatí vzniklou škodu obvykle do 10 pracovních dnů přímo zákazníkovi. Ten má poté možnost si poškozené zboží objednat znovu, již bez poštovného. Takovou objednávku je nutné provést telefonicky nebo e-mailem, aby nebyly započteny náklady na dopravu. Pokud zákazník objedná zboží znovu dříve, než byla škoda ze strany České pošty vyřízena, je nutné zaslat naskenovaný zápis o škodě, jinak by bylo poštovné účtováno znovu.

2)       Doručení ostatními přepravci:  - Do 48 hodin od převzetí zásilky oznámit vzniklou škodu přímo prodejci na kontaktní telefonní číslo nebo e-mailem. Každá reklamace bude řešena individuálně dle dohody prodávající s kupujícím.

3) V případě, že kupující zvolí "pojištěný křehký balík" nahlásí škodu do 48 hodin prodejci a zašle fotografii poškozeného zboží ideálně e-mailem. Zboží bude obratem zasláno nové, v případě nedostupnosti zboží bude zakázníkovi vrácena uhrazená platba do 3 pracovních dnů.

V případě, že kupující zákazník uvedený postup nedodrží, není možné jiným způsobem uplatnit reklamaci na poškození zboží, které vzniklo při přepravě.

IX. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Reklamace
V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamaci zboží.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem tj. 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo.
Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není možné ji ani jako takovou reklamovat.

2. Postup reklamace
Pokud chce kupující reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, doporučujeme oznámit tuto skutečnost neprodleně e-mailem či telefonicky. Do dvou pracovních dnů bude kupujícímu zaslán formulář „Reklamační protokol“, který Vám reklamaci usnadní a urychlí její vyřízení. Reklamovat zboží můžete samozřejmě i jiným způsobem. Vyplněný formulář obsahuje: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady, popř. popis toho, jak závada vznikla nebo se projevuje. Pokud reklamujete zboží jiným způsobem, je vhodné tyto skutečnosti rovněž uvést. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu. Zaslání tohoto dokumentu výrazně usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, u nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny po 30 dnech odesilateli.

Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

3. Vyřízení reklamace
V závislosti na druhu vady a na povaze výrobku, má kupující v souladu s právními předpisy platnými v České republice, v případě oprávněná reklamace:

-jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,

-jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

-jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

-jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

X. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující spotřebitel má v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů a jakékoliv sankce. Zboží je třeba řádně zabalit a zaslat bez dobírky na adresu provozovatele.

2. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení, to je do 14 dnů. Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen k řádnému vrácení kompletního zboží (plnění), tj. v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány.

Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen do 14 dnů vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží a za dopravu zboží ke spotřebiteli.

3. Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

4. Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník - kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právo prodávajícího na odstoupení
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to v případě nedostupnosti zboží nebo, není-li kupujícím spotřebitel, dále v případě výrazné změny jeho ceny. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy zákazníkem
1. Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu info@pivomil.cz, písemně či jiným způsobem nejpozději 14. den od převzetí zboží. Při odstoupení doporučujeme vyplnit formulář „Odstoupení od smlouvy“, uvést číslo objednávky, datum nákupu a přiložit doklad o koupi zboží. Zásilky, z nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny po 30 dnech odesilateli.

2. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit prokazatelné náklady související s uvedením zboží do původního stavu a skutečně vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy vrácena, je o tyto nálady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Pokud zboží nelze uvést do prodejního stavu, bude odesláno zpět kupujícímu.

3. Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající vrací finanční prostředky na účet kupujícího anebo jiným požadovaným způsobem po vystavení a potvrzení dobropisu.

4. Právo odstoupit od smlouvy nelze v souladu s § 53 odst. 8 obč. z. uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů.

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá zkáze, opotřebení nebo zastarání (např. dekorování skla na zakázku - veškerý potisk, výbrusy a pískování, metráž materiálu ustřižená na míru)

XI. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Uzavřením kupní smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů.

 1. Společnost Pivomil.cz zastoupená Miluší Šusterovou, se sídlem 33821 Osek 121, IČ 61158828, (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Miluší Šusterovou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese susterova@pivomil.cz

 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky Pivomil.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

    • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
    • základní funkčnosti webových stránek

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Internetový obchod nezasílá svým zákazníkům žádné reklamní e-maily s novinkami, akčními nabídkami ani jiný spam. Výjimku tvoří slevové kupony, informace o probíhajících soutěžích nebo věrnostní slevy poskytované zákazníkům, kteří uskuteční více než 2 objednávky v průběhu 12 měsíců. Pokud má kupující zájem o další akční nabídky, může sledovat webovou prezentaci obchodu nebo facebookové stránky.

Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.


XII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost  1. 10. 2010 (poslední aktualizace 15.05.2018)  Změny vyhrazeny.

Novinky z našeho blogu

Na velikosti záleží!
26.01.2020
Na velikosti záleží!
Průvodce nápojovým sklem číst celé
Co s tím sklem?
04.12.2019
Co s tím sklem?
… jak pečovat o sklo, aby bylo stále krásné číst celé
Šaty dělají člověka, obal dělá dárek
28.11.2019
Šaty dělají člověka, obal dělá dárek
... aneb krásné zabalení dárku je důležité! číst celé

© Pivomil.cz

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.